• elektritööd - sise- ja välielektritööd
  • korterelamute ühiskasutuses oleva elektripaigaldise ehitus-, renoveerimis- ja hooldustööd
  • maanduse ja piksekaitsesüsteemide ehitus
  • käidukorraldus
  • elektripaigaldiste ennetav ja korraline hooldus
  • elektripaigaldise projekteerimistööd, teostusjoonised
  • elektripaigaldiste ettevalmistamine tehniliseks kontrolliks ja selle läbiviimine